Øster Jølby

FRISKOLE OG

FRIBØRNEHUS

Velkommen!

Som de første friskoler i Danmark er Øster Jølby og Skallerup Friskoler fusioneret til en enhed i august 2014.
Sammenlagt har vi drevet friskole ud fra en Grundtvig-koldsk værdigrundlag i over 300 år,
eftersom vi har eksisteret siden henholdsvis 1861 og 1868.

 

Vi bygger derfor på stolte friskoletraditioner med fælles morgensang, fortælling, kreativitet og masser af musik.
Samtidigt vægtes sprog- og naturfagene højt og vi ønsker at give eleverne det bedste faglige fundament i alle fagene.
Vigtigst af alt er, at børnene trives i skolen og oplever engagerede lærere, der ønsker at give deres elever de bedste forudsætninger for at klare sig i livet.

Vi er pt 98 elever fra bh.kl. til og med 9. klassetrin,
hvor eleverne tilbydes afgangsprøver.I vores Fribørnehus tilbydes pasning af børn i alderen 0-6 år. Her lægger vi særlig vægt på at lære børnene gode kostvaner, motorik, bevægelse og udeliv.


Der er tilknyttet SFO til skolen, hvor der foregår masser af spændende aktiviteter for børnene - boldspil, husflid, hulebyggeri, sløjd, spillehjørne og masser af udeliv

Læs mere om vores dejlige skole

i vores forældre folder her