Bestyrelse

Øster Jølby Friskole - Søndervej 43, Ø. Jølby - 7950 Erslev   |   Tlf. 97 74 12 36   |   E-mail: kontor@ojf.dk

Bestyrelse

Som forældre til et barn på Øster Jølby Friskole er man automatisk medlem af skolekredsen. Herved får man mulighed for at stemme til generalforsamlingen, der er skolens øverste myndighed.

 

På den årlige generalforsamling (april måned) vælges en bestyrelse, som består af 7 personer. Det er ligeledes generalforsamlingen, der ansætter og afskediger skolens leder, efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen, herunder ansvaret for skolens økonomi. Det er skolelederen, der varetager den daglige pædagogiske ledelse.

 

Den nuværende bestyrelse består af flg. medlemmer:

Formand Stefan Siegler

tlf. 5136 1933

Næstformand Anni Vester

tlf. 2876 5477

Kasserer Sara Poulsen

tlf. 2861 3640

Sekretær Janni Jensen

tlf. 4115 5394

Maja Enoksen Kjærgaard

tlf. 2556 0760

Paw Olesen

tlf. 2259 9062

Lars Lundt

tlf. 2627 1903


Copyright © All Rights Reserved