Fortælling - kristendom og filosofi

Formålet for bibelfortælling og filosofi er at oplyse, opnå kundskaber og forståelse for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Via fortælling og samtale skabes en fælles forståelse, en nysgerrighed og undren over livets sammenhæng og diversitet. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.

 

Trinmål efter 3. klasse:

Kende centrale fortællinger fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Tale med om indholdet af de bibelske fortællinger.

Gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis.

Kende til udvalgte symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange.

 

Trinmål efter 6. klasse:

Samtale om hvad kirke og kristendom er.

Samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen.

Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion.

Arbejde med, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. Formulere det væsentlige i udvalgte bibelske fortællinger.

Arbejde med højtider og traditioner med inddragelse af lokalsamfundet.