Øster Jølby

FRISKOLE OG

FRIBØRNEHUS

Velkommen!

Som de første friskoler i Danmark er Øster Jølby og Skallerup Friskoler fusioneret til en enhed i august 2014.
Sammenlagt har vi drevet friskole ud fra en Grundtvig-koldsk værdigrundlag i over 300 år,
eftersom vi har eksisteret siden henholdsvis 1861 og 1868.

SFO

Der er tilknyttet SFO til skolen, hvor der foregår masser af spændende aktiviteter for børnene - boldspil, husflid, hulebyggeri, sløjd, spillehjørne og masser af udeliv.

Vi finder det vigtigt, at børn har tid til at være børn, tid til fordybelse, tid til kreativt samvær og forståelse for, at der skal være plads til alle.

Friskole

Vi bygger derfor på stolte friskole-traditioner med fælles morgensang, fortælling, kreativitet og masser af musik. Samtidigt vægtes sprog- og natur-fagene højt og vi ønsker at give eleverne det bedste faglige fundament i alle fagene. Vigtigst af alt er, at børnene trives i skolen og oplever engagerede lærere, der ønsker at give deres elever de bedste forudsætninger for at klare sig i livet. Vi er pt 98 elever fra bh.kl. til og med 9. klassetrin, hvor eleverne tilbydes afgangsprøver.

Fribørnehus

I vores Fribørnehus tilbydes pasning af børn i alderen 0-6 år. Her lægger vi særlig vægt på at lære børnene gode kostvaner, motorik, bevægelse og udeliv.

Se datoer for Åben vuggestue under Fribørnehus eller klik her