Sundhedsplejerske

Sundhedsplejen skal medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt liv som voksen.

 

I Morsø Kommune vil eleverne på alle skoler blive tilbudt følgende:

 

0.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale. Forældrene inviteres med til undersøgelsen og samtalen. Måling af vægt / højde . Høreprøve, synsprøve, farvetest og motorikscreening.

 

1.klasse: måling af højde og vægt. Ved behov for opfølgning på syns- og/eller høretest fra 0.klasse, vil dette blive foretaget denne dag. Forældrene må gerne deltage, hvis eleven ønsker dette.

 

5.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale.

  

8.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale. Forældrene må gerne deltage, men inviteres ikke særskilt.

 

Undersøgelsen indebærer måling af højde og vægt, en syns- og høreprøve og i 8. klasse også en farveblindhedstest. Under samtalen drøfter vi elevens sundhed og trivsel.

 

Eleven får besked med hjem forud for undersøgelsen om tidspunktet for undersøgelsen og samtalen. Eleven får en seddel med hjem til forældrene efter undersøgelsen, hvor resultatet af undersøgelsen vil fremgå. Er der brug for yderligere undersøgelser eller behandling kan der henvises til egen læge eller speciallæge. Sundhedsplejen samarbejder med skolen og andre faggrupper, for at sikre eleven en optimal opvækst og skolegang, og der kan derfor være behov for at blive henvist til andre fagpersoner, f.eks psykolog. Dette vil ikke foregå uden forældrenes accept.

 

Sundhedsplejersken deltager i tværfaglige konsulentteams på skolerne. Sundhedsplejen er omfattet af tavshedspligt, så der videregives ikke informationer uden familiens tilladelse. Dog er vi forpligtigede til at reagere og handle, hvis vi får kendskab til at barnets trivsel og sundhed trues. Dette kan foranledige at kommunen skal underrettes, og dette kan i særlige tilfælde gøres uden forældrenes samtykke.

 

Råd og vejledning til forældre

 

Hvis I som forældre har bekymringer eller spørgsmål vedrørende barnets sundhed og trivsel, er I velkomne til at kontakte sundhedsplejen.

 

Nye informationer til elever, forældre og skolens personale vil ske via skolens nyhedsbrev og/eller hjemmeside. Desuden henvises til Sundhedsplejens hjemmeside www.morsoe.dk

 

Med venlig hilsen

Nina Maagaard Grange

Mail:   nmg@morsoe.dk

Tel:     23 47 96 13

Sundhedsplejerske, Morsø Kommune