Ansatte i børnehaven og vuggestuen

Vuggestuen


Bettina

Afdelingsleder vuggestuen (Bettina@ojf.dk)

Jeg hedder Bettina og har været ansat som pædagog i Fribørnehuset siden 2016. Jeg har siden januar 2020, fungeret som afdelingsleder af vuggestuen. Jeg elsker at arbejde med børn, og det betyder meget for mig, at være en del af hverdagen på gulvet, hvor jeg har mulighed for at skabe en god og tryg relation til børn, forældre og ansatte. Som leder er det vigtigt for mig, med en god og åben dialog, hvor alle føler sig set, hørt og anerkendt og hvor forskellighed ses som en styrke. Jeg lægger særlig vægt på, at de ansatte får mest mulig med-
                                      indflydelse på det pædagogiske arbejde, da det er min overbevisning,                                        at det skaber arbejdsglæde. En af mine kerneværdier er, at man skal                                          behandle mennesker forskelligt, for at kunne behandle dem ens.


Mille

Pædagog

Jeg hedder Mille og det at arbejde med vuggestuebørn er for mig, noget helt særligt. Dét at opleve de små stjernestunder og være en del af børnenes succesoplevelser, giver mig så stor arbejdsglæde.
Og så elsker jeg at være med til at lære vuggestuebørnene at mestre nye ting i deres liv.

Når jeg tager på arbejde, har jeg altid mit gode humør og mit positive mindset med mig. "På gulvet" er jeg både omsorgsfuld og nær-værende - til tider også lidt fjollet. I mit arbejde vægter jeg den
                                       positive kommunikation og et godt forældresamarbejde rigtig højt. 


Randi

Pædagogisk assistent

Jeg hedder Randi og er pædagogisk assistent i vuggestuen.
Som kollega er jeg meget positiv, glad, humoristisk, fleksibel og omstillingsparat. I hverdagen ligger jeg stor vægt på gensidig respekt, samarbejde og godt humør.
Sammen med børnene er jeg en imødekommende og anerkendende person. Jeg vægter højt at have en tæt og god relation til børnene. Derudover at bruge naturen og dens forskellige rammer og elementer. Børnenes eget initiativ er vigtigt for mig, og derudfra kan jeg planlægge aktiviteter og guide børnene i deres selvhjulpenhed. 

Børnehaven


Majken

Afdelingsleder børnehaven (Majken@ojf.dk)


Karina

Pædagog

Jeg hedder Karina og min fornemmeste opgave som pædagog er, at skabe nogle trygge og nærværende rammer, hvor børnene trives. For når børn er trygge og er i trivsel, så udviser de nysgerrighed og lyst til at lære, og udvikle sig. Jeg gør meget brug af naturen i mit arbejde. Naturen kan både bruges sprogligt og fysisk, til at belyse den verden børnene er en del af og hvordan vi kan hjælpe ved at passe på den. Der er plads til at udvikle sit eget unikke jeg og fællesskabet, samt bruge vores kroppe og lave kreative ting med og om det vi ser og oplever ude i naturen.

                                      Jeg vægter en anerkendende og legende tilgang i mit arbejde med                                              børnene. Jeg har øje for den nærmeste udviklingszone, så ting ikke                                            blive for lette men ej for svært. Succesoplevelser og mestring af           
                                      tillært færdighed styrker børnenes selvværd og selvtillid. Alle børn                                           gør det så godt de kan, og det er vigtigt at have for øje.


Mona

Pædagog

Jeg hedder Mona og blev uddannet pædagog i januar 2008. Jeg er en rolig og anerkendende person, som kan skabe tryghed og nærvær for børnene. Jeg har arbejdet i vuggestue i 14 år hvor jeg altid har haft fokus på sproget og samspillet med barnet, og børnene imellem. I januar 2012 afsluttede jeg et kursus i Marte Meo metoden, som er en metode der har fokus på det udviklestøttende samspil.

Børnene er ældre end jeg tidligere har arbejdet med, men jeg finder det spændende og lærerig at være med til at udvikle bl.a. børnenes sprog, samspil, selvstændighed.


Nadja

Pædagogmedhjælper

Jeg hedder Nadja og er en meget glad og udadvendt person, som elsker leg, musik, udeliv og at være kreativ. Noget jeg vægter højt, er at skabe tryghed ved børnene, være nærværende og vise omsorg. Det enkelte barn skal føle sig set, hørt og forstået.


 

Lene

Madmor

Jeg hedder Lene, og jeg er madmor i Fribørnehuset. I mit arbejde nyder jeg at køkkenet er et samlingspunkt, hvor alle er velkomne.

Jeg er altid klar på at hjælpe børnene med at vinke farvel til mor eller far, men også altid klar på at hjælpe en jakke på, når den driller. 

I køkkenet er børnene altid velkomne, og jeg finder det lærerigt for dem at de bliver inddraget i madlavningen.