Priser

En fuldtidsplads i vuggestuen koster 3.500,-

Prisen inkluderer:

  • Barnevogn, dyne/pude/betræk
  • Modersmælkerstatning
  • Madordning med varm mad en gang i ugen

Der medbringes selv tøj, bleer og sut.

 

En fuldtidsplads i børnehaven koster 2.700,-

Prisen inkluderer:

  • Madordning med varm mad en gang i ugen
  • Tur dag, hvor der selv medbringes madpakke til frokost
  • Madrads

Der medbringes selv tøj, bleer, dyne/pude/betræk (hvis der soves middagssøvn) og evt. sut.


Deltidsplads i børnehaven koster 2.105,-

Deltidsplads i vuggestue koster 2.838,-

I Fribørnehuset har vi mulighed for at tilbyde op til 5 deltidspladser, i tidsrummet mellem kl. 7 og 15. For både vuggestueplads og børnehavneplads er betalingen over 11 rater - juli måned er betalingsfri.


Reglerne for søskenderabat, økonomisk- og social friplads er de samme som i Morsø kommune.

Der er søskende rabat, således der er 50% rabat på den laveste pris. Det gælder uanset antallet af søskende i Fribørnehuset. Der betales fuld takst for barn nummer 1 og 50% pr. søskende. 


Der vil i en periode være et energitillæg på 50 kr. pr. familie. Dette tillæg er midlertidigt og frafalder så snart gaspriserne er faldet til normalen igen.