Forældrerådet

Forældrerådet i Fribørnehuset har til opgave at støtte den fortsatte udvikling af Fribørnehuset. Rådet samles 4-5 gange årligt, hvor vi bl.a. vender husets pædagogiske tiltag og drøfter ønsker til f.eks. legepladsen. Forældrerådet står desuden for det årlige julehygge-arrangement, hvor der serveres gløgg, saftevand og æbleskiver lige op til jul.

 

Der afholdes valg til forældrerådet hvert år i oktober måned - sidst valgt den 24. okt. 18

 

I forældrerådet sidder: