Forældrerådet

Forældrerådet i Fribørnehuset har til opgave at støtte den fortsatte udvikling af Fribørnehuset. Rådet samles 4 gange årligt, hvor vi bl.a. vender husets pædagogiske tiltag og drøfter ønsker til f.eks. legepladsen, udenomspladsen mv. 

 

Der afholdes valg til forældrerådet hvert år i oktober måned.

 

I forældrerådet sidder:

 

  • Louise Bach Bro (Forældrerådsformand)
  • Ditte Kjærgaard Mark (tovholder for rengøring)
  • Maja Enoksen Kjærgaard

  • Helle From Christensen(suppleant)

Til møderne deltager Nadja (personalerepræsentant) samt Bettina (afdelingsleder vuggestue) og Majken (Afdelingsleder børnehave).


Har du punkter til dagsorden, forslag mv, kan du kontakte Louise på

Mail:  skod_louise@hotmail.com

Tlf:     28 68 26 89