Grøn Spire

Grønne spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for institutioner.


Det vil sige at vi, som en del af de grønne spirer, er en institution hvor vi har et øget fokus på udeliv, natur og miljø i den daglige hverdags kultur som børnene tilbydes her i Fribørnehuset Øster Jølby.


Citat Friluftsrådet:
     ” Grønne spirer er lig med sunde og glade børn med røde kinder og snavsede fingre”.

 

Med afsæt i de styrkede læreplaner oplever og undres børnene sammen med nysgerrige voksne på dyreliv og planteliv både på legepladsen og i nærområderne. Gennem leg fremmes nysgerrighed på og ansvarsfølelse for den natur vi færdes i til daglig.


Eksempler på hvordan vi gør det her i huset er:

  • Vi dyrker selv grøntsager og har frugttræer og buske til rådighed på legepladsen, samt vi smager på spiselige planter i vores nærområde
  • Vi rykker læringsrum med os ud ved at vi bruger naturen til sprogligt og motorisk arbejde, dertil bruger naturmaterialer i vore kreative arbejde hvor det giver mening.
  • Vi tager hvert år del i naturens uge, samt den årlige affaldsindsamling.


Vi arbejder altså på at lære børnene, hvor den mad vi spiser kommer fra og hvordan de bliver til. Vi er nysgerrige sammen med børnene på det dyreliv vi har på vores legeplads samt undre og undersøger hvordan vi kan tiltrække mere dyreliv til legepladsen og om vi kan lave nogle af disse dyr og planter på kreativ vis.


At være en del af grønne spirer vil altså sige at vi trækker børnene i fribørnehuset med ud så de kan sanse og opleve naturen helt tæt på gennem leg, fællesundren og dialog.