Fortælling - historie

Formålet med undervisningen i historie er, at give eleverne forståelse for dem selv som en del af historien. Eleverne kommer til en erkendelse af, at de selv, deres samtid og fremtid fremstår som en del af alle de generationer, der har levet før dem, og at tidligere generationers liv, drømme, prøøstationer, opdagelser, fremskridt og fejltagelser tilsammen er forudsætninger for det liv og samfund som kendes i dag.

 

Det er desuden målet, at eleverne gennem denne erkendelse bliver i stand til at påtage sig et ansvar, ikke blot for deres egen samtid, men også for den tid, som følger efter. Dette sker gennem forståelsen af kronologisk overblik og styrkelse af indsigt i kontinuitet og forandring.

 

Der undervises i dansk og nordisk historie, herunder sagn og heltedigte. Endvidere undervises der i de store perioder såsom stenalderen, bronzealder, jernalder, middelalder og nyere tid. Der undervises desuden i europæisk historie og verdenshistorie, herunder de store kulturer, opdagelser, markante begivenheder og perioder. Der sættes også fokus på markante historiske personligheder (såvel danske som udenlandske). Der undervises i dansk og international kulturhistorie samt dansk og international politisk historie.

 

I overbygningen tilknytttes historieundervisningen også de aktuelle nyheder idet vi to gange ugentlig ser klip fra aktuelle nyhedsudsendelser og perspektiverer dem i forhold til en historisk eller politisk sammenhæng.