Nøgletal / Karakterer

Hvor ligger den bedste skole?


Vi mener selvfølgelig, at den ligger her i Øster Jølby.


Hos os skal børn bygges op gennem positive og berigende oplevelser - frem for at blive testet og bedømt. Vi tager ikke del i folkeskolens nationale tests, men vi tester i det omfang, som vores lærere finder det relevant i forhold til det enkelte barn. Først når vores elever starter i 9. klasse gives de første karakterer, fordi vi ikke ønsker at karaktererne skal være styrende for børnenes adfærd og trivsel. Rigtig meget forskning understøtter, at karakterer, som fylder meget i den daglige undervisning, tager tid og opmærksomhed væk fra selve læringen. Når vi alligevel vælger at give karakterer i 9. klasse og tilbyder 9. klasses afgangsprøve, så er det for at give vores elever mulighed for at gå til prøve i trygge omgivelser, hos lærere som har relation og kender den enkelte elev. Dermed skal vores elever ikke sendes videre til optagelsesprøver på relevante ungdomsuddannelser.


I samfundet i dag er man vilde med at måle og veje og sætte tal på alt. Men vi risikerer, at de værdier, der ligger bag tallene, bliver glemt. Det er ikke karaktergennemsnit, som definerer hvad der er en god skole, efter vores mening. Friskoler får ofte skudt i skoene, at de ikke kan følge med rent fagligt i forhold til folkeskolen.


Cepos har lavet en analyse, af det man kalder for undervisningseffekten i de danske grundskoler. Godt 1.400 skoler landet over indgår i denne analyse. Undervisningseffekten handler om skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Som man kan aflæse i statistikken, så er vi den skole på Mors, som klarer sig bedst.


På undervisningsministeriets hjemmeside bliver der lagt statistik ud hvert år omkring karaktergennemsnittet for alle landets 9.klasser.


Vi mener at tallene fra både Cepos og undervisningsministeriet er med til at vise, at man sagtens kan drive en friskole som vores med mange temauger, lejrture, svømning og kreative fag, men samtidigt give vores elever et stærkt fagligt fundament, som de kan bygge videre på når de skal videre ud i samfundet.


 Karakterfordeling og gennemsnit

Resultat af skolens karaktergivning findes på uddannelsesstatistikkens hjemmeside - Klik her