Temauger

Projektorienteret undervisning er noget, som både de voksne og børnene på Øster Jølby Friskole sætter pris på, og som vi er gode til. På skoleskemaet har vi investeret ret meget tid i ”Temauger” i løbet af et skoleår. Foruden vores temauger, så afsætter vi stadig tid til at lave teaterstykker med skolens børn. Vores ”Temauger” har et bredt fagligt, kreativt og praksisnært indhold. Inden Temaugen skydes i gang, har lærerne lavet et brev til forældrene, hvor de beskriver ugens indhold og sætter ord på de faglige mål og kompetencer, som børnene sætter i spil i løbet af ugen. Børnene bliver også præsenteret og involveret i, hvilke kompetencer og fagligt indhold som ugen rummer.Det er vigtigt for os, at der bliver sat ord på det faglige indhold, idet vores Temauger fylder meget i løbet af skoleåret. Derfor skal de tilgodese en bred vifte af de fag, som børnene arbejder med i det daglige. Når først temaugen er skudt i gang, så kan det fra børnehøjde godt være lidt svært at sætte ord på lige nøjagtigt, hvilket fag som man arbejder med netop nu, og sådan skal det også være, idet den gode temauge netop er en uge, hvor fagene smelter sammen. Det handler jo ikke om, at man skal udskifte matematik med sang og sløjd, men om at udnytte, at forskellige fag kan supplere hinanden.I en temauge hvor temaet er Sæbekassebiler, har børnene startet med at gøre sig tanker om sæbekassebilens konstruktion og design. Der er blevet anvendt forskellige matematiske begreber i praksis f.eks. opmåling og målestoksforhold. Når bilen er færdig, skal børnene selvfølgelig udregne bilens tophastighed. Som I kan se på billederne, så bliver der lagt stor energi og arbejde i at bygge bilerne, og børnene gør meget ud af, at deres biler skal være forskellige.


Vi ønsker et stærkt fællesskab blandt vores børn, og derfor er børnene blandede på hold på tværs af klasser og årgange. Det giver børnene en enestående samhørighed, når de i løbet af ugen samarbejder om det samme emne fra idéplan til færdigt projekt og ser hinandens styrker og evner i praksis.