Fysik & Kemi

Her på Øster Jølby friskole er fysik og kemi-undervisningen med til at åbne elevernes øjne for verden omkring dem. Dette gør vi ved at tage afsæt i elevernes egne forestillinger om verden, hvad de ser og hører og tror og er nysgerrige på.


I fysik/kemi arbejder vi på at opnå en bedre forståelse for verden omkring os, men også de udfordringer vi som mennesker står overfor i nutiden. Dette både som race i helhed, men også i de små hjem, helt ned til de bittesmå byggesten alting er lavet af.


I undervisningen tager vi udgangspunkt i fænomener som omgiver os og fylder os med nysgerrighed.


Vi tager udgangspunkt i, og arbejder ud fra den naturfaglige arbejdsmetode:

  1. Spørgsmål – Hvad undrer vi os over.
  2. Hypotese – Hvad tænker vi at der kommer ud af det.
  3. Design – Med hvilke redskaber og på hvilken måde undersøger vi det.
  4. Udførsel – Gennemfør undersøgelsen og registrer data.
  5. Analyse – Analyser data opsamlet gennem undersøgelsen.
  6. Konklusion – Kan hypotesen be- eller afkræftes.


Den naturfaglige arbejdsmetode er central i forhold til vores tilgang til faget, hvor indgangsvinklen er observationer, hypoteser og undersøgelser.
I forbindelse med det undersøgende arbejde kobles der teori på for at udvide elevernes begrebsverden og trin for trin bygge fagbegreber på elevernes hverdagsforestillinger.


De fællesfaglige forløb begynder at fylde mere og mere efterhånden som elevernes begrebsverden udvides, og herefter begynder undervisningens mål og indhold mere og mere at bygge på disse kompetenceområder:

  • Modelleringskompetencen
  • Undersøgelseskompetencen
  • Perspektiveringskompetencen
  • Kommunikationskompetencen