Undervisningsplaner

Her på siden kan du læse mere om undervisningsplanerne for de enkelte fag. Vi underviser i de samme fag som folkeskolen og de faglige målsætninger i de enkelte fag står fuldt ud mål med de krav, der stilles i Fælles Mål for folkeskolen.

 

Vi har valgt at følge undervisningsministeriets fælles mål i de enkelte fag - dog med undtagelse af historie og kristendom, som vi anser som kulturbærende fag og derfor har udarbejdet vores egne målsætninger for.

 

Fælles mål kan du finde ved at klikke på hvert enkelt fag oplistet herunder:

Humanistiske fag

Naturvidenskabelige fag

Praksis/musiske fag

Obligatoriske emner

Dansk

Matematik

Musik

Færdselslære

Engelsk

NaturTeknik (Geobio)

Idræt

Sundhed- og seksualuv

Tysk

Fysik/kemi

Billedkunst

Uddannelse- og job

Samfundsfag

Biologi

MadkundskabGeografi

Valgfag


Specialundervisning: Der tilbydes specialundervisning til elever med behov for ekstra støtte i en periode. Undervisningen er tilrettelagt som intensive kursusforløb og foregår uden for normal skema, så børnene ikke hives ud af klassens sociale liv og ikke går glip af klassens normale undervisning.