Ind- og udmeldelse

Fribørnehuset i Øster Jølby er en privat børnehave og vuggestue med plads til i alt 66 børn. Ind og udmelding af børn sker via kontakt til Fribørnehusets leder. Udmeldelser sker med minimum én måneds varsel inden den første i måneden.

 

Vi følger kommunens normering. Der ud over har vi ofte praktikanter, studerende og folk i jobtræning, så børnene møder oplever en hverdag med voksne, som har tid, ro og lyst til at være der for dem.

 

Vi ønsker at:

 

  • dagligdagen skal hvile på oplevelser, fortælling og appel til børnenes fantasi.
  • Fribørnehuset i hele sit virke skal søge at udvikle børnene til selvstændige, kreative og glade mennesker.
  • børnene lærer at føle ansvar for hinanden og indgå i sociale sammenhænge.
  • børnene får gode naturoplevelser og forståelse for naturen.
  • have et godt familiesamarbejde.
  • børnene er sammen med voksne, der kan lide at lege.
  • børnene bruger musik og bevægelse.
  • tage vare om såvel barnets psykiske samt fysiske tilstand, og at tale med barnet derom.

 

Hent indmeldelsesblanket til børnehuset her