Forældre

”Det er vigtigt for os i Fribørnehuset at skabe en god og tryg relation til vores børn og forældre. Derfor går vi ind for en åben og god kommunikation, hvilket er med til at styrke samarbejdet”


Der vil i vuggestuen blive tilbudt opstartssamtale, når jeres barn har gået hos os i 3-6 måneder og igen inden børnehavestart. Hvis der skulle opstå behov for yderligere samtaler, tager vi dem løbende.


I børnehaven har vi 3 grupper. Rødderne, (de 3-årige), spirerne (de 4-årige) og kæmperne (de 5-årige). Vi følger børnene fra de starter i børnehaven og til de skal videre ud i skolelivet. Dette betyder, at det er den samme gruppevoksen dit barn har fra start til slut i børnehaven.


Røddernes forældre tilbydes en opstartssamtale, når barnet har gået her i 3-6 måneder. Kæmpeforældrene bliver i slutningen af året, kaldt ind til forældresamtale, med fokus på skoleparathed. 


I foråret vil alle børnehave forældre blive kaldt ind til et fælles forældremøde, hvor vores skoleleder Simon også deltager.