Bestyrelse

Som forældre til et barn på Øster Jølby Friskole er man automatisk medlem af skolekredsen. Herved får man mulighed for at stemme til generalforsamlingen, der er skolens øverste myndighed.

På den årlige generalforsamling (april måned) vælges en bestyrelse, som består af 7 personer. Det er ligeledes generalforsamlingen, der ansætter og afskediger skolens leder, efter indstilling fra bestyrelsen.Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen, herunder ansvaret for skolens økonomi. Det er skolelederen, der varetager den daglige pædagogiske ledelse.


Vi afholder ca.10 møder om året, hvor vi ud fra en konkret dagsorden følger op på status fra fribørnehus, friskole og SFO, økonomi, igangværende udvalg, samt aktuelle problemstillinger og forestående arrangementer. Møderne bliver gennemført i en god tone og med plads til hygge og godt humør


Du skal stille op til bestyrelsen hvis du:

  • vil bidrage til at sikre at dine og fremtidige generationer af børn har mulighed for en god start på livet.
  • har lyst til at få indflydelse på de løbende beslutninger og er motiveret for at gøre en forskel
  • vil lære medforældre, medarbejdere, skole og fribørnehuset bedre at kende


Husk, at du dukker op til generalforsamlingen, er ikke ensbetydende med at du skal stille op, det er okay at takke nej!


Er du blevet nysgerrig og ønsker at vide mere, er du velkommen til at henvende dig til en fra bestyrelsen.


Skal du have fat i skolebestyrelsen, så skriv en mail til bestyrelsen@ojf.dk

Formand Britt Jensen

tlf. 2751 0038 / brittgj1987@icloud.com

Næstformand Line Marie Christensen 

tlf. 2621 4881 / linemariechr89@gmail.com

Kassere Allan Rimmer

tlf. 4088 8468

Sekretær Sanne Ejgaard Nesager

tlf. 6015 6911 / sskovbo@hotmail.com

Bjørn Bæk-Kjær

tlf. 3027 2143 / bbaekkjaer@gmail.com

Torben Krog Steffensen

tlf. 4038 2325 / Mrkrogsen@gmail.com

Peter Andersen 

tlf. 6139 0645

Suppleant Charlotte Vestergaard


Suppleant Marie Christensen