Værdigrundlag

Øster Jølby Friskole bygger på et grundtvig-koldsk værdigrundlag, hvor barnets ressourcer og kompetencer er i centrum. Børn skal bygges op gennem positive og berigende oplevelser - frem for at blive testet og bedømt. Således gives først karakterer til eleverne i 9. klasse, fordi vi ikke ønsker at karaktererne skal være styrende for børnenes afærd og trivsel.

 

Vores primære mål er, at tage hånd om det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling, og derigennem skabe de bedste forudsætninger for at ruste barnet til at indgå i det danske samfund. Et samfund med frihed og demokrati fungerer alene i kraft af borgernes respekt for de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, hvorfor vi gennem undervisningen specifikt arbejder på at udvikle elevernes kendskab og forståelse af disse.

 

Vores undervising står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vi vægter en høj faglig kompetence inden for samtlige fagområder og derfor er skolegang også mere end boglige fag og andet end terperi og gentagelse. Børn skal have lov at eksperimentere og udfolde sig på alle parametre: Design, håndværk, idræt, historiebevidsthed og musik er lige så vigtige fag som dansk og matematik. For alle børn har ret til succesoplevelser - uanset om det er i matematiktimen, på fodboldbanen eller i det kreative værksted.