Vedtægter

På denne side kan du se vedtægterne for Øster Jølby Friskole.

 

Hent skolens vedtægter her

 

Vedtægterne, der er blevet offentliggjort på skolens hjemmeside august 2014, blev vedtaget på skolens ekstraordinære generalforsamling den 14. august 2014 og vedtaget 2. gang på skolens ordinære generalforsamling den 28. august 2014. Bestyrelsen har vedtaget de nye vedtægter på efterfølgende bestyrelsesmøde samme dato. Ministeriet har godkendt skolens vedtægter den. 24.11.2014

 

På baggrund af lovmæssige ændringer vedr. tilsyn med frie skoler (bekendtgørelse nr. 980 af 8. oktober 2012), gøres opmærksom på, at skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn med de frie grundskoler.

 

Ministeriets seneste godkendelsesbrev af skolens vedtægter kan ses her

Skolens vedtægter blev offentliggjort på skolens hjemmeside August 2014.