Det forpligtende fællesskab

Hvad er et forpligtende fællesskab?
Øster Jølby Friskole og Fribørnehus er ikke bare et sted man parkerer sine børn.
Når man vælger Øster Jølby Friskole og Fribørnehus, så er det ikke kun ens barn, der bliver en del af vuggestue, børnehave eller skole. Det er også jer forældre, som sammen med medarbejderne, bliver en stor del af det forpligtende fællesskab, der er omkring vores skole og fribørnehus. Vi er familiens skole og fribørnehus. Vi ønsker at have et sted, som både børn, forældre og personale kan kalde vores. Øster Jølby Friskole og fribørnehus er vores og vi skaber de gode rammer i fællesskab.


Det er et forpligtende fællesskab med udgangspunkt i et utroligt vigtigt formål, nemlig at give børnene, ikke mindst ens eget barn, en unik mulighed for en god start på livet. En mulighed, som vi mener, et hvert barn burde have. Nemlig muligheden for at lære nogle helt essentielle færdigheder, færdigheder som ikke kun er faglige, men også i høj grad er menneskelige. Målet er at hvert barn og ungt menneske med udgangspunkt i sig selv, får rodfæstet et solidt selvværd og tro på egne evner samt får mulighed for at føle vigtigheden af at tage vare på sig selv og andre.


Men hvad er et forpligtende fællesskab?
I det forpligtende fællesskab er vi villige til at investere tid, ressourcer, og ofte følelsesmæssig energi for at opnå de ønskede resultater. Denne form for fællesskab indebærer typisk også, at vi deler ansvar, tager fælles beslutninger og arbejder sammen om at løse udfordringer og overvinde hindringer i deres stræben efter det fælles mål.
Det forpligtende fællesskab spiller en væsentlig rolle i at fremme samarbejde, solidaritet og gensidig støtte og er en forudsætning for at vi kan opnå det fælles mål.
Vi kan kun eksistere, hvis forældrene deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, rengøring, vedligeholdelse af bygninger, arrangementer, udvalgsarbejde, forældremøder og – ikke mindst – i dialogen med lærerne om opdragelse og undervisning. Det skaber en helhed i hverdagen omkring børnene.


Ved at bidrage med energi og engagement sikrer vi overskud og råd til at give netop børnene de rammer, som de har brug for at trivedes og dermed at have det bedste udgangspunkt for at lære det som vi mener i vigtigt. Samtidig får man, som familie, en unik mulighed for at blive en del af en større helhed, hvor skole og fribørnehus danner rammen for fælles oplevelser, teater, fællesspisning, markedsdage, fejringer mv.


Hos os vil vi hinanden uanset baggrund og forudsætninger, for vi tror på at alle har noget at byde ind med og tilsammen gør vi fællesskabet stærkere hvorved Øster Jølby Friskole og Fribørnehus bliver til vores og ikke kun børnenes.