Folkeskolens prøver

Elever kan som afslutning på deres 9. klasse gå til eksamen og afslutte deres skolegang med folkeskolens prøver. Da vores historie og kristendomsundervisning foregår som fortællefag i henhold til vores Grundtvig-koldske værdigrundlag, tilbydes dog ikke prøve i disse to fag.

 

Til trods for vores grundtvig-koldske værdisyn har vi vurderet, at afsluttende eksamen skal tilbydes vore elever. Dette skyldes hensynet til elevernes fremtidige optagelse på ungdomsuddannelserne og det faktum, at det er bedre for eleverne, at opleve eksamensformen i for dem kendte rammer, frem for at skulle til eventuelle optagelsesprøver. Eleverne skal lave obligatorisk projektopgave i 9. klasse. Karaktergivning er forbeholdt eleverne i 9. klasse og gives ikke på de yngre klassetrin.

 

Planen for prøverne offentliggøres ultimo april, når udtræksfagene må oplyses.

 

Datoer for fastlagte skriftlige prøver kan findes her: UVM-prøver