Værdier

Vores værdier

 

  • Fællesskabet er mulden hvor vores friskole og fribørnehus har sine rødder solidt plantet. Det er samhørigheden om det fælles formål og de fælles værdier der bringer os sammen.
    Fællesskabet bygger på gode relationer mellem børn, forældre og medarbejdere hvor vi arbejder sammen for at opnå vores fælles mål. Gennem fællesskabet ønsker vi at bidrage til børnenes identitet, selvbillede og selvopfattelse gennem en stærk følelse af tilhørsforhold.


  • Nærvær i de relationer som opstår mellem børn og voksne, medarbejdere og forældre er det afgørende element i samarbejde, trivsel og succesfuld læring. At tage udgangspunkt i den enkelte og begynde rejsen derfra.
    Gennem nærvær skaber vi den gensidige ansvarsfølelse og respekt, som er grundlaget for det tillidsfulde og forpligtende fællesskab som er uundværligt for en friskole som vores.    


  • Tillid må være gensidig. Opbygning og opretholdelse af gensidig tillid er en vigtig opgave for os alle i samarbejdet om vores friskole og fribørnehus. Det er grundlaget for sunde og givende relationer og et vellykket samarbejde børn, forældre og medarbejdere i mellem.

 

  • Ansvarlighed betyder at enhver på ærligste vis tager ansvar for sit og lever op til de forpligtigelser som vi, sammen med fribørnehus og friskole, vælger til. 
    Ansvarlighed spiller en vigtig rolle i forholdet mellem børn, forældre og medarbejdere, for det er grundlaget for den tillid, som er afgørende for at vores friskole og fribørnehus er sund og velfungerende.